Kontakt

PI logoPartner idej psihološko svetovanje, upravljanje kadrovskih potencialov, izobraževanje in trgovina d.o.o.

KONTAKT:        

Naslov: Partner idej d.o.o., Borova vas 15, 2000 Maribor; GSM.: 041 588 763 

                                    E-mail: marija.hrovatic@partneridej.si

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Politika zasebnosti za obiskovalce spletne strani in uporabnike storitev

Spletno mesto www.partner.idej.si upravlja Partner idej d.o.o., Borova vas 15, Maribor (v nadaljevanju: PI).

Ta pravilnik o zasebnosti podrobno pojasnjuje, kako uporabljamo osebne podatke, ki nam jih posredujete ob uporabi spletne strani in ob naročilu storitev, ki jih nudi Pi.

  1. Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so informacije, ki vas neposredno ali posredno določajo kot posameznika, pri čemer »posredno« pomeni v kombinaciji z drugimi informacijami, npr. z vašim imenom, poštnim naslovom, e-poštnim naslovom, telefonsko številko, identifikacijsko številko, podatki o lokaciji ali drugimi identifikatorji.

  1. Katere osebne podatke zbiramo?

Če ste le obiskovalec spletnih strani PI, o vas zbiramo podatke le, če sami vzpostavite kontakt preko e-maila, da vam lahko odgovorimo. Če ste uporabnik storitev PI  o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili. Ti osebni podatki so:

ime in priimek;

kontaktni e-poštni naslov;

kontaktni telefon;

podatke za izdajo računa (ime in priimek, naslov in poštna številka ter davčna številka pravne osebe).

  1. Kako uporabljamo (obdelujemo) vaše osebne podatke?

Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni zgolj za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in vzpostavili smo razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani. Dostop do vaših osebnih podatkov je dovoljen samo osebju,  ki te podatke potrebujejo iz poslovnih razlogov oz. jih potrebujejo za opravljanje svojega dela.

V primeru kršitve varnosti osebnih podatkov bo PI sledil vsem veljavnim predpisom o kršitvi podatkov.

Če ste naročili našo storitev  se osebni podatki zbirajo in obdelujejo za sklenitev in izvajanje pogodbe, tj. za zagotovitev naročenih storitev ter obveščanje o dodatnih podrobnostih omenjenih storitev, morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih, navodilih  v zvezi s storitvijo storitev oz. za posredovanje izobraževalnih gradiv za storitve PI.

V primeru naročila plačljive storitve na podlagi davčnih predpisov za pravilno izdajo računa pridobimo in obdelujemo še vaš naslov ter davčno številko pravnih oseb in samostojnih podjetnikov.

PI se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v  primerih , če predpisi ne zahtevajo drugače.

  1. Zakoniti interes

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za namene trženja, dokazovanja pogodbenih obveznosti, preprečevanje goljufij, zlorab in tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

  1. Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki

Posamezniki lahko od PI zahtevate dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, imate pravici do ugovora obdelavi in prenosljivosti vaših osebnih podatkov.

Pravica do seznanitve: vedno imate pravico do seznanitve ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, s kakšnim namenom, koliko časa se hraniho, kdo je dostopal do njih.

Pravica do popravka: imate pravico, da popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa: pravico imate doseči, da vaše osebne podatke izbrišemo, kadar le ti niso več potrbni v namene za katere so zbrani oz. ne obstajajo zakoniti razlogi.

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

Pravica do ugovora: kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadarkoli ugovarjate.

Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu: če o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

  1. Dostop in popravek vaših osebnih podatkov ter uveljavljanje drugih pravic

Za morebitno uveljavljanje svojih opisanih pravic, vas prosimo, da nam svojo zahtevo posredujete pisno, preko kontaktnega obrazca na internetni strani www. partneridej.si . O vaši zahtevi vam bo odgovorna oseba  odgovorila roku 30 dni.

  1. Hramba

PI hrani osebne podatke, ki jih je prejel od vas do odjave oz. izbrisa. PI enkrat letno opravi revizijo obstoječih e-kontaktov in izbriše tiste, ki niso izrazili interesa za nadaljnje sodelovanje.

PI  hrani podatke v zvezi z opravljenimi storitvami   odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to predpisano oziroma dovoljeno ter potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo. Na podlagi določb davčnih predpisov je PI zavezan hraniti račune, na katerih so osebni podatki naročnika storitev še 10 let po opravljeni storitvi.

  1. Piškotki

PI na spletnem mestu ne uporablja “piškotke”.

  1. Sprememba pravil zasebnosti

PI si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji kadarkoli spremeni svojo politiko o zasebnosti in posodobi ter spremeni ta pravilnik o zasebnosti. Spremembe objavljamo na internetni strani.

  1. Kontakt

Če imate kakšno vprašanje o pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nas povprašajte preko kontaktnega obrazca na internetni strani PI.

 

V Mariboru, 22.4.2019