Disleksija: Sinestezije izboljšajo spomin in branje

Disleksija:  Sinestezije izboljšajo spomin in branje

Pri ljudeh s sinestezijo se čuti med seboj povezujejo na poseben način. Sinestetik lahko govorjene besede sliši in jih hkrati tudi občuti kot barvo ali okus. Na primer, ko sinestetik sliši ime, lahko pride do določenega okusa, ki je edinstven za to posebno ime. Tako je lahko “Janko” vedno okusa kot čokolada. Pojavljajo se različne možne kombinacije povezav občutkov.

ČRKE- BARVE

Med najbolj pogostimi je zaznavanje barv v povezavi s črkami, številkami, glasbo, nekoliko manj z ljudmi, čustvi, okusi, vonjem, dotiki, dnevi v tednu, meseci.barve in meseci

Zdi se, da ima vsak sinestetik svoje edinstvene izkušnje, ki jih pomensko povezuje. Povezave imajo pogosto globlji, vsebinski pomen za posameznika. Zato se sinestezije poimenujejo tudi ideaestezije. Nekdo bo na primer videl mesec oktober v zeleni barvi, drugi v vijolični, tretjemu bo povezal barvo z zaporedjem v letnih časih, četrti bo ustvaril barvno lestvico.

Raziskave kažejo nekatera pravila glede sinestezij/ideastezij:
• Sinestezija ni enostavno povezovanje pojmov kot npr. rdečo barvo s srcem ali rumeno z limono. Sinestetiki vidijo barvo enako resnično kot bi bila prava. Enako velja tudi za druge oblike sinestezij (okus, sluh, prostor, zaporedje,…). Zelo jasno ločijo, kaj je prišlo od zunaj in kaj je nastalo v njihovi glavi.
• Razvijejo se zelo zgodaj v otroštvu.
• V družini je pogosto več sinestetikov.
• Ocenjuje se, da je 4% ljudi sinestetikov, na umetniških šolah pa kar 23%. Ocena števila je težavna, ker večina ne govori o tem, ker menijo, da to ni nič posebnega, drugi pa se ne želijo izpostavljati.
• Pri osebah z disleksijo se pojavljajo pogosteje.
• Pojavljajo se avtomatično in enoznačno. Tako bo npr. črka A pri isti osebi vedno rdeče barve.
• Aktivnost možganov je ob povezavah čutov pri sisnestetikih močnejša kot pri ne-sinestetikih.
• Med sinestetiki je veliko znanih pisateljev, skladateljev ( Nikolaj Rimski Korsakov, Duke Ellington,…), glasbenikov (Billi Joel, Brian Chase, Mickey Hart, Hélène Grimaud,…) in slikarjev (Kandinsky), ustvarjalcev multimedijskih predstav, igralcev (Marilyn Monroe, Stephanie Montreux), inovatorjev (Nikola Tesla).
• Kaj menite, katera oblika je Kiki in katera Bouba?

Kiki-boubaKar 95% do 98% ljudi (tudi ne-sinestetikov) poimenuje zaokroženo obliko kot Bouba. Med njimi so tudi zelo majhni otroci , stari 2,5 let.
Izraz sinestezije je prvič uporabil neurofiziolog Alfred Vulpian že 1866. leta . O sinestezijah je pisal filozof in eksperimentalni psiholog Gustav Theodor Fechner leta 1876. Prave raziskave so bile v 20. stopletju. Razcvet raziskav in uporabo sinestezij pa je omogočila sodobna tehnologija v zadnjih letih, saj omogoča globlji vpogled v način delovanja možganov. Dokazale so, da sinestezije aktivirajo predele možganov, ki so pomembni za pomnjenje in učenje.
Uporaba sinestezij v vsakdanjem življenju
Razvili so programe in naprave, ki omogočajo slišanje barv pri ljudeh, ki so barvno slepi in slišanje položaja in oblike pri slepih osebah. Programi za virtualno resničnost pri bolnikih z močnimi bolečinami ( npr. opeklinami) z uporabo čutnih povezav zmanjšajo bolečine in pospešijo zdravljenje.
Pri učenju se pravila sinestezij uporabljajo kot spominske tehnike (mnemotehnike ) in spodbujevalci dojemljivosti za informacije in tudi lažje branje. Osebe z disleksijo jih praviloma z lahkoto osvojijo.
Npr. meseci in koliko dni ima mesec  si lahko zapomnite s povezavo s členki v stisnjeni pesti.

clenki

Namerne povezave različnih čutov lahko vsakemu posamezniku izboljšajo pomnjenje. Obstaja nekaj pravil in tehnik kako doseči dober rezultat. S preizkušanjem boste nekatere osvojili tudi sami in jih okrepili.